Ondersteuning bij de implementatie van Eportfolio’s in uw organisatie.

EportfolioAdvies is een adviesbureau dat zich richt op het vergroten van de mobiliteit en brede inzetbaarheid van personeel. Hiervoor is een vernieuwend en praktisch concept ontwikkeld: het Eportfolio.

Breng verborgen talenten in beeld:  meer mobiliteit en kostenbesparing!
Veel organisaties hebben onvoldoende inzicht  in de persoonlijke competenties en talenten van hun medewerkers. Hierdoor worden kansen gemist voor het flexibel en breder inzetten van medewerkers.  Het in beeld brengen van persoonlijke competenties en ‘verborgen’ talenten, vergroot de mogelijkheid om de talenten van uw medewerkers optimaal te benutten. Onze ervaring leert dat ons concept zowel kansen biedt voor medewerkers om hun wensen en ambities vorm te geven, terwijl het ook leidt tot een kostenbesparing op personeel.

Eigen verantwoordelijkheid medewerker 
In onze visie is de medewerker vooral zelf verantwoordelijk voor zijn loopbaan en werk. Het Eportfolio is een hulpmiddel om dit handen en voeten te geven. Het Eportfolio is géén op zichzelfstaand instrument; de samenhang met andere HRM-aspecten is essentieel  (beoordelen en belonen, competentiemanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, etc). De essentie is om medewerkers 'in beweging te krijgen'.

EportfolioAdvies verzorgt, voor een zeer aantrekkelijk tarief, het gehele traject rondom de introductie van het Eportfolio systeem in uw organisatie. Wij adviseren, leveren een digitaal Portfolio systeem op maat, zorgen voor de (technische) implementatie en geven workshops om het gehele traject in de organisatie ‘weg te zetten’. Via diverse -laagdrempelige-  tests en onderlinge feedback wordt tijdens de workshops de bedoeling van het portfolio duidelijk gemaakt. Ook krijgen medewerkers hierdoor inzicht hoe het portfolio moet worden gevuld.  In samenwerking met EVC centrum Nederland bieden wij ook EVC procedures aan.